PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Genel Müdürlüğümüz Misyonu;
Bakanlığımızın kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere yasa ile verilen görevleri yerine getirebilecek niteliklere haiz insan gücüne sahip olmak.

Genel Müdürlüğümüzün Vizyonu;
Verimli ve etkin bir kamu yönetimi için gerekli olan çağdaş insan kaynakları yönetimi sistemini oluşturmak ve bu doğrultuda, yeterli bilgi ve deneyime haiz, işin niteliklerine uygun insan gücünü temin etmek amacıyla insan kaynakları planlaması yapmak, bakanlığımız diğer birimleriyle gerekli eşgüdümü sağlayarak sistemi harekete geçirmektir.