PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sürekli İşçi (Güvenlik Personeli) Çekiliş Sonuçları Duyurusu

4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında,140 adet “Sürekli İşçi” kadrolarında, yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre,  Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuranlardan sözlü sınava katılacakların belirlenmesi amacıyla noter huzurunda yapılan kura çekimi 17/10/2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, anılan sınava asil ve yedek olarak katılacakların listesi aşağıda yer yer almıştır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar ile öncelikli listede yer alan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınav hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, adayların yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

ASIL LİSTE İLE ÖNCELİKLİ LİSTEDE YER ALAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

a) Form Dilekçe,(İndirmek için tıklayınız....)

b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.) (Diploma veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopileri aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilebilecektir.),(*)

c) Özel Güvenlik Sertifikası noter tasdikli örneği (Silahlı) (Belgenin fotokopisi aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilebilecektir.)(*)

ç) 18/10/2019 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir),

d) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir) (Belgenin fotokopileri aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilebilecektir.)

e) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

f) Özgeçmiş çıktısı. (Islak imzalı)


Asıl liste ile öncelikli listede  yer alan adayların, yukarıda belirtilen form dilekçe ve belgeleri “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Çankaya/ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 04
/11/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Formun ve eklerinin belirtilen tarihe kadar; verilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.

(*)
Yukarıda (b) ve  (c)  numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, belgenin aslının ibraz edilmesi halinde, asil listede yer alan adayların halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından onaylanabilecektir.

Ancak, bulunulan yerdeki Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.


SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ www.ktb.gov.tr İNTERNET ADRESİNDE AYRICA DUYURULACAKTIR.

BU DUYURU TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA YAZILI DUYURU YAPILMAYACAKTIR.

DUYURULUR

ÖNCELİKLİ OLANLARIN LİSTESİ

1

CAHİT YILDIRIM

2

HAMDİ ACAR

3

OKTAY KORKMAZ

4

SERVET ERAYDIN


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çekiliş No

ADI SOYADI

SIRA NO

A/Y

926

FEVZULLAH ATA

1

Asil

2895

YILMAZ SARI

2

Asil

2765

ÜMİT BOZKURT

3

Asil

2309

SABRİ KAYA

4

Asil

2802

VELİ HİMMET FİDAN

5

Asil

169

ALİ AVCU

6

Asil

474

CEMAL SÜHA KÜNAR

7

Asil

503

CİHAT BEYTEKİN

8

Asil

2148

ÖNER ÖZÇELİK

9

Asil

1318

İLKAY DEMİR

10

Asil

1706

METİN YILDIRIM

11

Asil

858

FATİH GÖRÜNEN

12

Asil

2078

OSMAN FIRAT

13

Asil

2770

ÜMİT IŞIK

14

Asil

444

CAN DEMİR

15

Asil

100

AHMET ÇETİNER

16

Asil

1924

MUSTAFA TOLGA TOYGAR

17

Asil

2232

RAMAZAN KAYA

18

Asil

2452

SERDAR BALÇIK

19

Asil

272

AYHAN DİŞKIRAN

20

Asil

878

FATİH VURAL

21

Asil

2535

SİNAN AÇİN

22

Asil

1281

İBRAHİM MERT

23

Asil

1131

HARUN ALBAYRAK

24

Asil

588

EDA SULTAN CANKURT

25

Asil

1625

MEHMET EMİN ULU

26

Asil

993

GÖKHAN GÜLLÜ

27

Asil

1645

MEHMET TAHİR ONUK

28

Asil

1963

NERMİN IŞIK

29

Asil

1579

MEHMET GÜL

30

Asil

1233

HÜSEYİN DERMAN

31

Asil

179

ALİ DEVECİOĞLU

32

Asil

2501

SEVDA ELMACI

33

Asil

579

DUYGU KÖMÜRCÜ

34

Asil

708

ENİS CAN ÇİNKILIÇ

35

Asil

2822

VOLKAN GÖRÜNMEZ

36

Asil

1946

NARİN BOZDAŞ

37

Asil

2762

ÜMİT AYTEKİN

38

Asil

1351

İSMAİL ABAY

39

Asil

16

ABDULKADİR GÜVENÇ

40

Asil

1957

NECATİ KIRMIZI

41

Asil

1728

MUAMMER HATİPOĞLU

42

Asil

1641

MEHMET SELİM YİGİZ

43

Asil

1438

KEMAL AYLÜÇTARHAN

44

Asil

2972

ZEYNEP LEYLA UĞUR

45

Asil

1243

HÜSEYİN KÖK

46

Asil

1600

MEHMET ÖZCAN

47

Asil

1133

HARUN ÇELEBİ

48

Asil

38

ABDULLAH MUSAB DURSUN

49

Asil

1643

MEHMET SIRAÇ VURAN

50

Asil

1947

NASUH DİNÇ

51

Asil

351

BAYRAM SARIKAYA

52

Asil

610

ELVAN ECEVİT

53

Asil

672

EMRE OĞUZ

54

Asil

2495

SERVET SİNEM

55

Asil

1493

LÜTFÜ BAL

56

Asil

1437

KEMAL AVRUZ

57

Asil

317

AZİZ FARUK GİDER

58

Asil

1071

HAKAN KEMALOĞLU

59

Asil

2978

ZÜHAL BORAN

60

Asil

2193

ÖZNUR KANAAT

61

Asil

2127

ÖMER YILMAZ

62

Asil

2869

YASİN İBRİM

63

Asil

1989

NURBANU YILMAZ

64

Asil

1531

MEHMET AKÇAL

65

Asil

602

ELİF KOYUNCU

66

Asil

1138

HARUN KARAKAYA

67

Asil

1301

İDRİS ÇELİK

68

Asil

971

GAMZE KILINÇ

69

Asil

72

ADEM DEMİR

70

Asil

2062

OSMAN AYDIN

71

Asil

1375

İSMAİL SOFUOĞLU

72

Asil

517

ÇAĞATAY İLHAN

73

Asil

2150

ÖZCAN GÜVEN

74

Asil

2163

ÖZGÜR BOLAT

75

Asil

1269

İBRAHİM BORAZAN

76

Asil

1299

İDRİS BULUT

77

Asil

2358

SAMET SIR

78

Asil

2748

UĞUR AHMET YILDIRIM

79

Asil

416

BURÇİN KILINÇ

80

Asil

1545

MEHMET BAYRAM

81

Asil

2296

RIDVAN YILDIZ

82

Asil

2251

RAMAZAN YURDAKUL

83

Asil

1469

KÖKSAL ŞEVKİ DEMİR

84

Asil

379

BİLAL YILMAZ

85

Asil

765

ERKAN AYNE

86

Asil

1034

GÜLŞAH BELO

87

Asil

142

AHMET UYANIK

88

Asil

1620

MEHMET BEKİR ŞİMŞEK

89

Asil

2472

SERHAT TAN

90

Asil

2664

TEMEL SÜSLÜ

91

Asil

2973

ZİYAR AKPİRİNÇ

92

Asil

825

FADEN TAK

93

Asil

2474

SERKAN AYAZOĞLU

94

Asil

607

ELİF YAVUZ

95

Asil

1828

MURAT SOYSAL

96

Asil

2174

ÖZGÜR CAN GÜDEN

97

Asil

1527

MEDİNE KELEŞ

98

Asil

541

DENİZ AKÇA

99

Asil

1666

MELTEM KULAKSIZ

100

Asil

606

ELİF UZUMER

101

Asil

104

AHMET DİKME

102

Asil

460

CELAL YILDIZ

103

Asil

2780

ÜMMET ŞAHİN

104

Asil

964

FURKAN KESE

105

Asil

2874

YASİR NECMEDDİN ÜYÜMEZ

106

Asil

1206

HİCRET TUBA TÜLÜ

107

Asil

2154

ÖZGE AĞZIKÜÇÜK

108

Asil

2867

YASİN HASIRCI

109

Asil

2821

VOLKAN ERDOĞAN

110

Asil

2396

SELÇUK YILMAZ

111

Asil

1340

İRFAN ÇETİN

112

Asil

430

BÜNYAMİN TÜRKSEZER

113

Asil

1715

MEVLÜT BOLBOL

114

Asil

875

FATİH TUNCER

115

Asil

2376

SEDAT KURT

116

Asil

248

ASLI FAZLIOĞLU

117

Asil

2719

UĞUR BÖLÜK

118

Asil

2216

RAMAZAN CENGİZ

119

Asil

951

FİLİZ TAN

120

Asil

2408

SELMA AYDIN

121

Asil

1746

MUHAMMED YILDIRIM

122

Asil

2199

PINAR EKİZ

123

Asil

322

BAHADIR ACARER

124

Asil

2915

YUNUS ÜRHAN

125

Asil

2318

SAFİNAZ TUNA

126

Asil

2282

RIDVAN ARDİL

127

Asil

2097

ÖMER AKALIN

128

Asil

1593

MEHMET KURT

129

Asil

2059

ORUÇ ERMİŞ

130

Asil

2890

YETER ÖZTÜRK

131

Asil

299

AYŞE GÖKŞEN ÇETRES

132

Asil

2053

ORHAN ALTUN

133

Asil

521

ÇAĞRI SEVEN

134

Asil

1455

KENAN ÜÇDAĞ

135

Asil

1749

MUHAMMED ALİ DEMİRHAN

136

Asil

2023

OĞUZHAN KOÇAK

137

Asil

2825

VOLKAN ÖZTEKİN

138

Asil

2344

SALTUK BUĞRA BALIKÇİ

139

Asil

1183

HAŞİM AZGIN

140

Asil

2308

SABRİ IŞIKALP

141

Asil

2190

ÖZLEM DİDAR NURULLAHOĞULLARI

142

Asil

2552

SONER SAYIN

143

Asil

2350

SAMET ÇİNAR

144

Asil

1385

İSMAİL HAKKI KARHAN

145

Asil

938

FIRAT SEVGİN

146

Asil

2040

ONUR AKAY

147

Asil

659

EMRE BAZILI

148

Asil

1725

MİTHAT DEMİRKAYA

149

Asil

998

GÖKHAN İŞLEK

150

Asil

1794

MURAT BAK

151

Asil

1732

MUHAMMED ÇERMİK

152

Asil

2490

SERTAN YAYGINGÖL

153

Asil

2599

ŞENER DEMİR

154

Asil

762

ERHAN YILDIZ

155

Asil

2259

RECEP ÇOBANÇI

156

Asil

1393

İSMET YILDIZ

157

Asil

21

ABDULLAH ÇEBİ

158

Asil

427

BÜNYAMİN KOYUNCU

159

Asil

463

CEM BERK

160

Asil

390

BİROL YAZICI

161

Asil

376

BİLAL DOĞU

162

Asil

2212

RAMAZAN AKDOĞAN

163

Asil

1298

İDRİS AY

164

Asil

2162

ÖZGÜR BAYRAKTAR

165

Asil

2286

RIDVAN ÇAMLIBEL

166

Asil

2289

RIDVAN KARA

167

Asil

420

BURHAN NACİ AYDIN

168

Asil

910

FERDİ TOZYILMAZ

169

Asil

1010

GÖKHAN TEMOÇİN

170

Asil

1458

KEREM ÇAKMAK

171

Asil

1084

HALİL BOZKURT

172

Asil

2738

UĞUR SALMAN

173

Asil

1896

MUSTAFA MANSUROĞLU

174

Asil

63

ADEM ATA

175

Asil

369

BERKAN KORKMAZ

176

Asil

531

ÇİĞDEM YILMAZ ONGAN

177

Asil

1172

HASAN ALİ ÖZKAN

178

Asil

1256

HÜSEYİN TAYFUN SÜNGÜ

179

Asil

2800

VELİ ÖNCE

180

Asil

522

ÇAĞRI MUSA AKKAYA

181

Asil

2861

YASİN BAYDA

182

Asil

2804

VEYSEL AYAZ

183

Asil

2420

SEMİH ERGAT

184

Asil

361

BEKİR BUĞRA CİRAN

185

Asil

280

AYKUT ÖZCAN

186

Asil

756

ERHAN İNE

187

Asil

1129

HARUN AKDENİZ

188

Asil

396

BURAK AKÇAY

189

Asil

203

ALİ TEZCAN

190

Asil

1140

HARUN ŞİRİN

191

Asil

2439

SERCAN DEMİRKAYA

192

Asil

524

ÇELEBİ YILDIRIM

193

Asil

835

FARUK MERİÇ

194

Asil

2815

VEYSİ ÖZMEN

195

Asil

242

ARİF SAMET KARADENİZ

196

Asil

189

ALİ KARİP

197

Asil

2004

NURULLAH ALTIN

198

Asil

443

CAN BASKIN

199

Asil

133

AHMET ŞİMŞEK

200

Asil

2114

ÖMER MALİ

201

Asil

107

AHMET EROĞLU

202

Asil

696

ENGİN CIVAN

203

Asil

458

CELAL AKGEYİK

204

Asil

432

BÜŞRA GÜVEN

205

Asil

848

FATİH BİNGÖL

206

Asil

2671

TOLGA HANEDAN

207

Asil

1066

HAKAN GÜMÜŞ

208

Asil

2367

SAVAŞ KARABAYIR

209

Asil

1231

HÜSEYİN ÇETİN

210

Asil

1411

KADİR DÜNDAR

211

Asil

1439

KEMAL ÇELİK

212

Asil

2156

ÖZGE KILINÇ

213

Asil

1115

HAMİ ÖZTÜRK

214

Asil

2763

ÜMİT BAŞ

215

Asil

1908

MUSTAFA ŞAHİN

216

Asil

212

ALİ EŞREF ÇELİK

217

Asil

2870

YASİN KAYA

218

Asil

1634

MEHMET RAŞİT UYAN

219

Asil

854

FATİH DÖGEN

220

Asil

2529

SITKI AKSOY

221

Asil

1475

KÜBRA KIZILBABA

222

Asil

1809

MURAT IŞIK

223

Asil

2554

SONGÜL KARABOĞA

224

Asil

2000

NURİ SELAMET

225

Asil

1887

MUSTAFA KARATAŞ

226

Asil

291

AYŞE GÜRNAL

227

Asil

1668

MEMET AYEBE

228

Asil

1102

HALİL İBRAHİM YAKAR

229

Asil

627

EMRAH AKAR

230

Asil

1454

KENAN PEKER

231

Asil

214

ALİ GÜRKAN ÇONTE

232

Asil

2795

VELİ CANLI

233

Asil

1915

MUSTAFA YAMAN

234

Asil

1187

HATİCE EREN

235

Asil

1903

MUSTAFA PALA

236

Asil

1261

IRAZ GÖKÇE GÜNEŞ

237

Asil

2030

OKAN ONGAN

238

Asil

1737

MUHAMMED GÜNEŞ

239

Asil

1602

MEHMET ÖZTÜRK

240

Asil

2595

ŞEHMUS ASLAN

241

Asil

827

FAHRETTİN ÖZDEMİR

242

Asil

2475

SERKAN AYKILIÇ

243

Asil

1017

GÖKŞEN ERDAĞ

244

Asil

2766

ÜMİT CEYLAN

245

Asil

748

EREN YILDIRIM

246

Asil

534

DAMLA BEŞOK

247

Asil

2794

VEFA YAŞAR

248

Asil

1962

NERİMAN EKİNCİ

249

Asil

934

FIRAT KESKİN

250

Asil

2118

ÖMER SAKARYA

251

Asil

2527

SIDDIK SARIKAYA

252

Asil

2687

TUĞÇE HACIFAZLIOĞLU

253

Asil

2665

TESLİME SAĞLAMEL

254

Asil

669

EMRE KEZER

255

Asil

1906

MUSTAFA SOYVURAL

256

Asil

1379

İSMAİL YAZİCİ

257

Asil

1821

MURAT ÖZTÜRK

258

Asil

2784

ÜZEYİR AKAR

259

Asil

1695

METİN AKYIL

260

Asil

70

ADEM ÇETİNKAYA

261

Asil

2628

TAHİR ERGEN

262

Asil

2816

VİSAL ÜNSAL

263

Asil

1570

MEHMET ERBAY

264

Asil

2281

REYHAN YILMAZ

265

Asil

1407

KAAN YAMEN

266

Asil

73

ADEM ERTÜRK

267

Asil

1282

İBRAHİM MOLLA

268

Asil

2551

SONER KARA

269

Asil

2824

VOLKAN KARATAŞ

270

Asil

1467

KORKMAZ KESİK

271

Asil

2668

TOLGA AKBAŞ

272

Asil

2945

YUSUF YAŞAR

273

Asil

776

ERKAN YILMAZ

274

Asil

1346

İSA KÜLHAŞ

275

Asil

289

AYŞE ELÇİN

276

Asil

2777

ÜMİT YOZCU

277

Asil

685

EMRULLAH ÇETİN

278

Asil

2981

ZÜLAL KÜREŞEN VAR

279

Asil

1632

MEHMET ORHAN AYDIN

280

Asil

457

CEBBAR ÇABAT

281

Asil

1881

MUSTAFA GÜMÜŞSOY

282

Asil

1983

NUĞMAN YAZGAN

283

Asil

546

DENİZ YILDIZ

284

Asil

1689

MESUT GÜRGENCİ

285

Asil

394

BUĞRA UMUT KAYA

286

Asil

988

GÖKHAN DİREKÇİ

287

Asil

2457

SERDAR KAYA

288

Asil

2797

VELİ EKİZ

289

Asil

1456

KENAN YALÇIN

290

Asil

2298

RIFKI TURAN

291

Asil

526

ÇİĞDEM AYDIN

292

Asil

1996

NURİ CAN

293

Asil

2042

ONUR DEMİR

294

Asil

378

BİLAL ÖZDEMİR

295

Asil

540

DEMET ILGAZ ÖZDEMİR

296

Asil

2814

VEYSİ KARTALKUŞ

297

Asil

459

CELAL ÖZMEN

298

Asil

1408

KADİR AKYILDIZ

299

Asil

1969

NESRİN SÖĞÜTÇÜ

300

Asil

2341

SALİH TÜMEN

301

Asil

2109

ÖMER DOĞRU

302

Asil

1482

LEVENT IŞIK

303

Asil

2210

RAİF GÜNEŞ

304

Asil

1116

HAMİT SAYMAZ

305

Asil

481

CENGİZ ŞİMŞEK

306

Asil

2645

TANER ÖMRAN

307

Asil

46

ABDURRAHMAN AYDIN

308

Asil

980

GÖKHAN ALAGÖZ

309

Asil

2771

ÜMİT KAZIK

310

Asil

738

ERDİNÇ GÜRLER

311

Asil

634

EMRAH DÜNDAR

312

Asil

2155

ÖZGE DEMİRCİ

313

Asil

666

EMRE GÜL

314

Asil

2808

VEYSEL KABAÇAM

315

Asil

1555

MEHMET ÇEVİK

316

Asil

125

AHMET SARICA

317

Asil

2646

TANER ÖZDEN

318

Asil

1236

HÜSEYİN ERTÜRK

319

Asil

1649

MEHMET ZEKİ BASTEM

320

Asil

647

EMRAH SANCAK

321

Asil

2466

SERHAT GÜMÜŞ

322

Asil

2362

SAMİ UZUN

323

Asil

2963

ZEKİ GÜLNAR

324

Asil

2399

SELEN YAŞAR

325

Asil

2074

OSMAN DEMİROK

326

Asil

2

ABBAS EKİNCİOĞLU

327

Asil

1528

MEHMET ACAR

328

Asil

2075

OSMAN DİNÇ

329

Asil

35

ABDULLAH YAĞIZ

330

Asil

777

ERKAN YILMAZ

331

Asil

1029

GÜLİN ŞEVİK

332

Asil

2422

SEMİH KALAÇ

333

Asil

1970

NEŞE FAİKOĞLU

334

Asil

7

ABDULBAKİ ÖZHAN

335

Asil

2250

RAMAZAN YILMAZ

336

Asil

2713

UFUK UZUNALİ

337

Asil

1921

MUSTAFA BÜLENT KAMİL

338

Asil

2262

RECEP ERÇİN

339

Asil

1788

MURAT AÇAR

340

Asil

1193

HATİP ADANUR

341

Asil

2510

SEYDULLAH TURUNÇ

342

Asil

321

BAĞIŞ ATEŞ

343

Asil

2153

ÖZER İMRAK

344

Asil

812

ESRA ŞÜKRAN ARIKAN

345

Asil

1152

HASAN ÇEPNİ

346

Asil

922

FETHİ CILAY

347

Asil

2498

SEVAL KOPLAY

348

Asil

657

EMRE AYDEMİR

349

Asil

1526

MEDET ÖZDEMİR

350

Asil

2550

SONER FINDIKÇI

351

Asil

85

ADİLE ALÇİÇEK

352

Asil

1850

MUSTAFA ARSLAN

353

Asil

1163

HASAN ÖZ

354

Asil

1496

MAHİR EMİN ASLAN

355

Asil

1216

HURŞİT DEMİRBAŞ

356

Asil

2292

RIDVAN SAYHAN

357

Asil

2266

RECEP POLAT

358

Asil

1952

NAZMİ DURKUT

359

Asil

942

FİGEN BAŞCAN

360

Asil

2708

UFUK KIVANÇLI

361

Asil

2406

SELİM TEKİN

362

Asil

1052

HACI HÜSEYİN POYRAZER

363

Asil

2977

ZÜBEYİT RENDAN

364

Asil

52

ABDURRAHMAN OKUTAN

365

Asil

14

ABDULKADİR CİVELEK

366

Asil

760

ERHAN SAYRIM

367

Asil

2145

ÖNDER COŞKUN

368

Asil

2222

RAMAZAN DEMİRCİ

369

Asil

1843

MUSA İKİNCİOĞLU

370

Asil

1113

HAMDİ PALABIYIK

371

Asil

527

ÇİĞDEM ÇAKIR

372

Asil

2768

ÜMİT ERYİĞİT

373

Asil

2741

UĞUR ŞİMŞEK

374

Asil

2144

ÖMÜR ŞAHİN

375

Asil

2588

ŞAHİN YAVAŞOĞLU

376

Asil

1758

MUHAMMED VEYİS BÜTE

377

Asil

790

ERSİN AKÇA

378

Asil

68

ADEM CANKARA

379

Asil

2581

ŞABAN SÜNÜK

380

Asil

752

ERHAN AY

381

Asil

1304

İDRİS TANRIKULU

382

Asil

34

ABDULLAH OKTEM

383

Asil

2313

SADIK ÖZGENÇ

384

Asil

1047

GÜVEN BİLGİN

385

Asil

449

CANER CANBAZ

386

Asil

1765

MUHAMMET GÖRGÜ

387

Asil

1603

MEHMET SERTKAYA

388

Asil

842

FATİH ARSLAN

389

Asil

780

ERMAN AYKUT

390

Asil

2504

SEVGİ TURAK

391

Asil

1201

HAYRİ YILMAZ

392

Asil

1518

MALİK PINARCI

393

Asil

2056

ORHAN YILDIRIM

394

Asil

2761

ÜMİT ALSAN

395

Asil

1752

MUHAMMED KEREM YILMAZ

396

Asil

37

ABDULLAH MEHMET ASLANOĞLU

397

Asil

333

BARIŞ GÖL

398

Asil

211

ALİ ERDEM ALKAN

399

Asil

900

FATMA NUR KARATAŞ

400

Asil

1483

LEVENT SERKAN ORHAN

401

Asil

66

ADEM BEŞLİK

402

Asil

1796

MURAT BAYRAKTAR

403

Asil

639

EMRAH KIZILIRMAK

404

Asil

157

AHMET TURAN BERKAY

405

Asil

1713

MEVLÜDE KESEROĞLU

406

Asil

1112

HAMDİ GÜNGÖR

407

Asil

1295

İBRAHİM HALİL KÖSE

408

Asil

1263

İBRAHİM AKYILDIZ

409

Asil

2506

SEVİLAY ZEYTİN

410

Asil

937

FIRAT SATICI

411

Asil

9

ABDULHAKİM AYDIN

412

Asil

1477

KÜRŞAD DÖNMEZ

413

Asil

2960

ZEHRA TEKİN

414

Asil

2754

UMUT HANCI

415

Asil

1826

MURAT SAVCILI

416

Asil

303

AYŞEGÜL ÇELİK

417

Asil

1767

MUHAMMET IŞILDAK

418

Asil

1504

MAHMUT ÇETİNKAYA

419

Asil

1988

NURAY GÖNEN

420

Asil

2584

ŞAHİN ACAY

421

Asil

2470

SERHAT SATICI

422

Asil

1682

MERVE TAŞKIN

423

Asil

1312

İLHAMİ DOĞAN

424

Asil

1078

HAKKI ÇALIŞKAN

425

Asil

871

FATİH PERİMCEK

426

Asil

1647

MEHMET YAKUT ACAR

427

Asil

711

ERAY ER

428

Asil

290

AYŞE GÜL

429

Asil

164

AKİF TURHAN

430

Asil

224

ALPARSLAN ÇAKIR

431

Asil

1525

MEDET GÖKMEN

432

Asil

1347

İSA ÖRS

433

Asil

260

AYDIN AKKAYA

434

Asil

2303

RUKİYE IŞIK

435

Asil

1464

KORAY KOKTAY

436

Asil

1382

İSMAİL CENK KONCUK

437

Asil

1572

MEHMET EREN

438

Asil

265

AYDIN KUTLU

439

Asil

2068

OSMAN CANLI

440

Asil

570

DURDU KARABOĞA

441

Asil

1258

HÜSNÜ ARALIK

442

Asil

2572

SÜLEYMAN ÖZCAN

443

Asil

216

ALİ KEMAL TAHTALI

444

Asil

1646

MEHMET VEYSİ POLAT

445

Asil

2775

ÜMİT YALÇIN

446

Asil

2331

SALİH AKBULUT

447

Asil

1154

HASAN DİL

448

Asil

1805

MURAT DURNA

449

Asil

1359

İSMAİL DOĞAN

450

Asil

2586

ŞAHİN DÖNMEZ

451

Asil

566

DOĞANCAN ATICI

452

Asil

508

COŞKUN GÜMÜŞ

453

Asil

2002

NURİ DEDE DERNEK

454

Asil

2750

UĞUR CAN GÜLMEZ

455

Asil

2526

SIDDIK ALTINTAŞ

456

Asil

576

DUYGU ÇIRAKMAN

457

Asil

1748

MUHAMMED ALİ DEMİR

458

Asil

2779

ÜMMAHANİ OK

459

Asil

923

FETHİ POLAT

460

Asil

2837

YAKUP BULUT

461

Asil

1021

GÖZDE BULMUŞ

462

Asil

881

FATİH ERDİNÇ ÇETİN

463

Asil

2305

SABAHATTİN YETİŞİK

464

Asil

1550

MEHMET ÇAKMAK

465

Asil

2295

RIDVAN YAVUZ

466

Asil

1275

İBRAHİM GÖREN

467

Asil

703

ENİS ERDENK

468

Asil

2219

RAMAZAN ÇELİK

469

Asil

2705

UFUK ARICAN

470

Asil

1251

HÜSEYİN ZEREN

471

Asil

769

ERKAN GENÇ

472

Asil

978

GÖKAY ŞENER

473

Asil

1502

MAHMUT AYDIN

474

Asil

267

AYDIN NENE

475

Asil

2122

ÖMER TAŞDEMİR

476

Asil

1777

MUHAMMET YASİN ÇÖMLEKÇİ

477

Asil

1028

GÜLESER ERKAN

478

Asil

407

BURAK KILIÇ

479

Asil

1353

İSMAİL AKYÜREK

480

Asil

2555

SUAT ACAR

481

Asil

1122

HAMZA ÖZEL

482

Asil

2223

RAMAZAN EDEŞ

483

Asil

1684

MESUT BUDAK

484

Asil

181

ALİ ESİM

485

Asil

894

FATMA KUMRAL

486

Asil

1959

NECİP KATKAY

487

Asil

902

FAZLI UĞUR AKSAKALLI

488

Asil

1239

HÜSEYİN İNAN

489

Asil

330

BARIŞ BARLIK

490

Asil

2698

TURGAY SESLİ

491

Asil

2594

ŞEFİK İTAH

492

Asil

772

ERKAN ÖZKAN

493

Asil

2951

YÜKSEL ÇİLEK

494

Asil

1390

İSMET ÇALIŞIR

495

Asil

2411

SELMAN BİRGÜN

496

Asil

1922

MUSTAFA KEMAL İZGİ

497

Asil

1381

İSMAİL ABDURRAHMAN TANGAL

498

Asil

2134

ÖMER FARUK KAPLAN

499

Asil

1033

GÜLSÜN ADIGÜZEL

500

Asil

1598

MEHMET ÖNER

501

Asil

1578

MEHMET GÖKŞİN

502

Asil

2167

ÖZGÜR KAHRAMAN

503

Asil

847

FATİH BIYIKLI

504

Asil

692

ENES KAMIL

505

Asil

1188

HATİCE ESKİMEZ

506

Asil

1395

İSRAFİL AKKAYA

507

Asil

352

BAYRAM URCAN

508

Asil

43

ABDURRAHİM ÇAKIR

509

Asil

953

FUAT DOĞAN

510

Asil

2604

ŞEREF AKYOL

511

Asil

1364

İSMAİL KARACAN

512

Asil

292

AYŞE ÖZDAMAR

513

Asil

1380

İSMAİL YILDIZ

514

Asil

1257

HÜSNİYE TÜKLE

515

Asil

2038

OKTAY TATAR

516

Asil

1605

MEHMET SOBACI

517

Asil

1949

NAZIM BAHAR

518

Asil

375

BİLAL AYNA

519

Asil

1864

MUSTAFA CERİT

520

Asil

845

FATİH BAYRAM

521

Asil

1583

MEHMET GÜRLER

522

Asil

2650

TANSU ÇANAKÇI

523

Asil

2897

YUNİS KAPLAN

524

Asil

1051

HACI HASAN TOKA

525

Asil

2532

SİBEL KARTAL

526

Asil

1165

HASAN ÖZKAN

527

Asil

2541

SİNAN ÇALIŞKANER

528

Asil

1848

MUSTAFA ALPER

529

Asil

505

CİHAT ÖZCAN

530

Asil

2975

ZÜBEYDE GÜMÜŞ

531

Asil

887

FATMA GÜNDÜZ

532

Asil

2792

VEDAT ŞEN

533

Asil

2416

SEMA CEYLAN

534

Asil

730

ERDEM ERTUNÇ

535

Asil

1998

NURİ ERASLAN

536

Asil

2511

SEYFETTİN KILIÇLI

537

Asil

2431

SEMİH OSMAN GÜNÇE

538

Asil

355

BEDİRHAN OĞURLU

539

Asil

1751

MUHAMMED CEMİL VARICI

540

Asil

2672

TOLGA KÖSTEL

541

Asil

297

AYŞE YÜZER

542

Asil

1807

MURAT GÜLER

543

Asil

1026

GÜLBAHAR KARAOĞLAN

544

Asil

1979

NİLÜFER KARAOĞLANLI

545

Asil

29

ABDULLAH KANDİL

546

Asil

2417

SEMA ŞAHİN

547

Asil

1611

MEHMET YAYLA

548

Asil

2739

UĞUR SARIKURT

549

Asil

523

ÇELEBİ TURAN

550

Asil

2455

SERDAR KAHYA

551

Asil

2356

SAMET KÜÇÜKDİLLAN

552

Asil

230

ANIL AKKIN

553

Asil

2346

SAMET BARAN

554

Asil

160

AKAY DURMAZ

555

Asil

2888

YEŞİM AYDIN BAKAL

556

Asil

1710

MEVLUT ÇAPAR

557

Asil

1461

KERİM ATEŞ

558

Asil

261

AYDIN ASLAN

559

Asil

615

EMİN PEHLEVAN

560

Asil

1488

LEYLA AYDAN YÜKSEL

1

Yedek

2728

UĞUR ERTÜRK

2

Yedek

470

CEMAL DAĞ

3

Yedek

2718

UĞUR BOLAT

4

Yedek

1880

MUSTAFA GÜÇLÜ

5

Yedek

386

BİRCAN EMİROĞLU

6

Yedek

360

BEKİR TİNÇAY

7

Yedek

719

ERCAN KARACAN

8

Yedek

2966

ZELİHA TOPRAKCI KARAKOL

9

Yedek

1918

MUSTAFA YİĞİT

10

Yedek

1227

HÜSEYİN BATMAZBAŞ

11

Yedek

1907

MUSTAFA SÖZER

12

Yedek

1897

MUSTAFA OĞLAKCI

13

Yedek

2520

SEZER KENDÜZLER

14

Yedek

1435

KEMAL AKYOL

15

Yedek

1671

MENEKŞE ÇAM

16

Yedek

991

GÖKHAN GÜÇLÜ

17

Yedek

2601

ŞENOL ACARBAŞ

18

Yedek

2225

RAMAZAN ERTAŞ

19

Yedek

2487

SERKAN TUTAYSALGIR

20

Yedek

2709

UFUK ÖZTEKİN

21

Yedek

1278

İBRAHİM KARAKAYA

22

Yedek

891

FATMA KOBAK

23

Yedek

31

ABDULLAH KARTAL

24

Yedek

2561

SULTAN KARAOSMAN

25

Yedek

1150

HASAN ÇELİK

26

Yedek

497

CİHAN OĞUZ

27

Yedek

1271

İBRAHİM ÇELEBİ

28

Yedek

395

BUKET DAŞTAN

29

Yedek

1999

NURİ KARDAŞ

30

Yedek

986

GÖKHAN BONCUK

31

Yedek

1091

HALİL KOZAK

32

Yedek

1315

İLHAN TAYAN

33

Yedek

1624

MEHMET EMİN ÖZBEY

34

Yedek

1357

İSMAİL BULUT

35

Yedek

2497

SERVET TAŞDEMİR

36

Yedek

862

FATİH İRİS

37

Yedek

601

ELİF KALİNCİK

38

Yedek

2952

YÜKSEL KEL

39

Yedek

2022

OĞUZHAN KAHRAMAN

40

Yedek

2515

SEYİTHAN AYAZ

41

Yedek

2880

YAVUZ GÜR

42

Yedek

195

ALİ MARANGOZ

43

Yedek

94

AHMET BALLI

44

Yedek

2542

SİNAN EŞDOĞAN

45

Yedek

981

GÖKHAN ALEMDAR

46

Yedek

3

ABBAS GÜNEŞ

47

Yedek

1933

MÜKRİME İREM UNCU

48

Yedek

2956

ZAFER KÜNBÜ

49

Yedek

1204

HEYBER ALPTEKİN

50

Yedek

846

FATİH BIYIKLI

51

Yedek

2556

SUAT ATEŞ

52

Yedek

2106

ÖMER ÇALAR

53

Yedek

2005

NURULLAH ÇİFTCİ

54

Yedek

419

BURHAN VARLIK

55

Yedek

1285

İBRAHİM SARMUSAK

56

Yedek

783

EROL ERDEM

57

Yedek

2315

SADULLAH SARIKAYA

58

Yedek

1308

İHSAN ÖĞME

59

Yedek

863

FATİH KARABABA

60

Yedek

363

BELGİN GÖREL

61

Yedek

1623

MEHMET EMİN KARAHAN

62

Yedek

367

BERAT UYGUR

63

Yedek

1039

GÜLÜSTAN ASLAN

64

Yedek

1149

HASAN CANDAN

65

Yedek

1237

HÜSEYİN GÖNÜLER

66

Yedek

2615

ŞEYMA ÖZEN

67

Yedek

1420

KADRİ KIZILBULUT

68

Yedek

1088

HALİL GÜLER

69

Yedek

1270

İBRAHİM ÇALIŞKAN

70

Yedek

2170

ÖZGÜR KIRAN

71

Yedek

883

FATMA ALTINTAŞ

72

Yedek

2493

SERVET KAYA

73

Yedek

2437

SERCAN ÇETİN

74

Yedek

1674

MERİH SOLAK

75

Yedek

349

BAYRAM KESKİN

76

Yedek

1536

MEHMET ASLAN

77

Yedek

1577

MEHMET GEZGİN

78

Yedek

1840

MURAT VELİ ÇAKIR

79

Yedek

896

FATMA ÖZDEMİR

80

Yedek

959

FURKAN AKŞİT

81

Yedek

2714

UFUK YABAR

82

Yedek

1463

KORAY AYDOĞMUŞ

83

Yedek

642

EMRAH ÖCÜM

84

Yedek

569

DURAN AKDERE

85

Yedek

750

ERGİN ONAY

86

Yedek

1953

NAZMİ EROĞLU

87

Yedek

1450

KENAN KIZILATEŞ

88

Yedek

2936

YUSUF GÖRE

89

Yedek

2340

SALİH TEKİRDAĞ

90

Yedek

2168

ÖZGÜR KAYA

91

Yedek

833

FARUK KESKİN

92

Yedek

2634

TAHİR SERKAN AYLAR

93

Yedek

1167

HASAN TORUN

94

Yedek

2336

SALİH EKİZ

95

Yedek

273

AYHAN RAZİ

96

Yedek

717

ERCAN DAŞDEMİR

97

Yedek

912

FERHAT ARIKBAŞ

98

Yedek

839

FATİH ALBAYRAK

99

Yedek

1832

MURAT TAŞDEMİR

100

Yedek

665

EMRE GEMCİOĞLU

101

Yedek

2485

SERKAN ŞENEL

102

Yedek

2677

TOLGA ZENGİN

103

Yedek

2126

ÖMER YAMAÇ

104

Yedek

613

EMİN BUCAKLI

105

Yedek

2196

PERVER YÜKSEL

106

Yedek

1452

KENAN ÖZABAY

107

Yedek

1815

MURAT KARAKUZU

108

Yedek

2934

YUSUF DUMAN

109

Yedek

1824

MURAT PARLATAN

110

Yedek

664

EMRE ERDEM

111

Yedek

1012

GÖKHAN YALDIZ

112

Yedek

197

ALİ ÖZEN

113

Yedek

237

ARİF GÜLAY

114

Yedek

1132

HARUN BOZKURT

115

Yedek

1586

MEHMET İBİŞ

116

Yedek

1203

HAYRULLAH ŞAHİN

117

Yedek

2969

ZEYNEP KURNAZ AKBULUT

118

Yedek

494

CİHAN ALEMDAR

119

Yedek

1700

METİN GÜNDEŞLİ

120

Yedek

1980

NİYAZİ COŞKUN

121

Yedek

1101

HALİL İBRAHİM ÜNÜVAR

122

Yedek

2294

RIDVAN SÜRME

123

Yedek

2314

SADRETTİN ÇIRK

124

Yedek

30

ABDULLAH KARABULUT

125

Yedek

1919

MUSTAFA ZORLU

126

Yedek

176

ALİ CANTÜRK

127

Yedek

1604

MEHMET SEZGİN

128

Yedek

924

FETHULLAH ANTLI

129

Yedek

1673

MERAL GÖKSEL

130

Yedek

697

ENGİN DALBACAK

131

Yedek

2462

SERHAN YILDIRIM

132

Yedek

1341

İRFAN YAVUZ

133

Yedek

2885

YAVUZ SELİM MALLIOĞLU

134

Yedek

580

DUYGU ŞAHİN

135

Yedek

431

BÜŞRA ÇAVUŞ

136

Yedek

2723

UĞUR DEMİR

137

Yedek

2234

RAMAZAN KOCAMAN

138

Yedek

2317

SAFFET KAYIŞ

139

Yedek

2565

SÜLEYMAN AFŞİN

140

Yedek

409

BURAK ÖNAL

141

Yedek

1040

GÜRAY ÇELENK

142

Yedek

925

FEVZİ KARABACAK

143

Yedek

700

ENGİN GÜZEL

144

Yedek

1551

MEHMET ÇAN

145

Yedek

2359

SAMET ŞİMŞİT

146

Yedek

813

EŞREF AKBAŞ

147

Yedek

1177

HASAN HÜSEYİN VİZEL

148

Yedek

2151

ÖZCAN SOLMAZ

149

Yedek

2629

TAHİR EVLİYAOĞLU

150

Yedek

347

BAYRAM ERTAN

151

Yedek

1926

MUTLU KÖSE

152

Yedek

2929

YUSUF ATİLA

153

Yedek

1707

METİN YILDIZ

154

Yedek

2486

SERKAN TUNCEL

155

Yedek

1230

HÜSEYİN ÇETİN

156

Yedek

829

FARUK ATABAY

157

Yedek

1902

MUSTAFA ÖZTÜRK

158

Yedek

2279

REŞAT GÜNEŞ

159

Yedek

1829

MURAT SÜER

160

Yedek

1877

MUSTAFA EROĞLAN

161

Yedek

308

AYŞEN BOZKURT

162

Yedek

877

FATİH UZEL

163

Yedek

736

ERDİ IRMAK

164

Yedek

967

GALİP EROL

165

Yedek

1107

HALİS SAYDAM

166

Yedek

1894

MUSTAFA KUŞ

167

Yedek

2801

VELİ YILMAZ

168

Yedek

2364

SANİYE ERDOĞAN

169

Yedek

1571

MEHMET ERDOĞAN

170

Yedek

300

AYŞE GÜL AYGÜL

171

Yedek

2201

POLAT AVŞAROĞLU

172

Yedek

2863

YASİN DEMİR

173

Yedek

643

EMRAH ÖZTÜRK

174

Yedek

892

FATMA KÖMEKÇİLER

175

Yedek

2345

SAMET AKERİK

176

Yedek

495

CİHAN BAŞKURT

177

Yedek

174

ALİ BUĞDAY

178

Yedek

1498

MAHMUT ARPACIK

179

Yedek

1009

GÖKHAN SOYARSLAN

180

Yedek

1453

KENAN ÖZGÖKÇE

181

Yedek

1168

HASAN TÜRKYILMAZ

182

Yedek

983

GÖKHAN AY

183

Yedek

1289

İBRAHİM UĞUR

184

Yedek

1388

İSMAİL SEFA ASLAN

185

Yedek

425

BÜLENT UZUN

186

Yedek

1564

MEHMET DEMİR

187

Yedek

446

CANAN ATAY

188

Yedek

115

AHMET KARADAL

189

Yedek

2397

SELÇUK CEMRE ÖZTÜRK

190

Yedek

625

EMİR KÜMLİ

191

Yedek

2690

TUĞRUL KAYA

192

Yedek

2502

SEVDA ÖZCAN

193

Yedek

2102

ÖMER BARUT

194

Yedek

2848

YAKUP YAVUZ SİPAHİ

195

Yedek

1766

MUHAMMET GÜLOĞLU

196

Yedek

2451

SERDAR ARDIÇ

197

Yedek

2688

TUĞÇE BETÜL PAÇACI

198

Yedek

466

CEM KILIÇ

199

Yedek

582

EBRU HAYAL

200

Yedek

2061

OSMAN ARICI

201

Yedek

1592

MEHMET KÖKBORU

202

Yedek

1195

HAVVA ŞİMŞEK

203

Yedek

134

AHMET ŞİMŞEK

204

Yedek

763

ERKAN AKPOLAT

205

Yedek

87

ADNAN ERDOĞAN

206

Yedek

1332

İLYAS CAN ŞENTÜRK

207

Yedek

2113

ÖMER KIRKIL

208

Yedek

476

CEMİL KAÇMAZ

209

Yedek

571

DURMUŞ KÖMÜR

210

Yedek

1985

NURAHMET ASLAN

211

Yedek

2817

VOLKAN ALTINKAYIK

212

Yedek

1032

GÜLSÜM YILMAZ

213

Yedek

788

ERSAN BEK

214

Yedek

2393

SELÇUK KOÇOĞLU

215

Yedek

1444

KEMAL YİLMAZ

216

Yedek

2147

ÖNDER PEHLİVAN

217

Yedek

849

FATİH BİRİŞİK

218

Yedek

739

ERDİNÇ TEMUR

219

Yedek

2265

RECEP KAVAS

220

Yedek

2967

ZEYNEP AVCI

221

Yedek

2476

SERKAN BÜYÜKTAPU

222

Yedek

770

ERKAN KURTULAN

223

Yedek

117

AHMET KORKMAZ

224

Yedek

961

FURKAN GÜLER

225

Yedek

545

DENİZ ÜÇBUDAK

226

Yedek

452

CANER UYSAL

227

Yedek

658

EMRE BALIKCI

228

Yedek

373

BETÜL CAN

229

Yedek

539

DAVUT YER

230

Yedek

629

EMRAH AKYÜZ

231

Yedek

1142

HARUN REŞİT YALÇINKAYA

232

Yedek

1184

HAŞİM KAYA

233

Yedek

217

ALİ MURAT ARAYICI

234

Yedek

2746

UĞUR YILMAZ

235

Yedek

1838

MURAT EMRE BİRİNCİ

236

Yedek

305

AYŞEGÜL KARACA

237

Yedek

1855

MUSTAFA AYDOĞAN

238

Yedek

1873

MUSTAFA EKİCİ

239

Yedek

1869

MUSTAFA ÇETİN

240

Yedek

191

ALİ KELLECİ

241

Yedek

28

ABDULLAH KALIR

242

Yedek

2616

ŞEYMA ŞENTÜRK

243

Yedek

544

DENİZ SÖZDEN

244

Yedek

1596

MEHMET KÜÇÜK

245

Yedek

1343

İSA ERDOĞAN

246

Yedek

673

EMRE OSMANLI

247

Yedek

1775

MUHAMMET ERŞAT ÖZBEK

248

Yedek

2342

SALİHA KİLCİ

249

Yedek

2968

ZEYNEP DEMİR

250

Yedek