PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Pandemi Sonrası Dünya Turizm Eğilimlerini Konuştuk...

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü, yürüttüğü hizmet içi eğitimlere 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Millî Kütüphane Konferans Salonu’nda yapılan “Pandemi Sonrasında Dünya Turizm Eğilimleri” sunumu ile devam etti.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Evren GÜÇER’in katımıyla gerçekleştirilen sunumda 2000-2020 dönemi için turizmin dünya çapında büyüme oranı, seyahat hareket rakamları ve turizm gelirlerinin değişimi hem Dünya ölçeğinde hem de Türkiye özelinde rakamlarla ve arkasında yatan faktörlerle aktarıldı. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri de sektör temsilcilerinin yaptığı anket sonuçları ile ayrıntılandıran Prof. Dr. GÜÇER, Pandemi sonrası insanların çok hızlı bir şekilde turizm faaliyetlerine katılımının gerçekleşeceği sonucunun ortaya çıktığını ve bu süreçteki tedbirlerin kalıcı hâle gelmesi gerekliliği üzerinde durulduğunu ifade etti.

Tüketici taleplerinde ve iş modellerinde yaşanan değişimlerin yer aldığı sunumda, Pandemi ile ortaya çıkan duyarlılıkların turizm modellerinde oluşturacağı farklılaşma ihtimalleri tartışıldı.

Sunumun ardından Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ertuğrul KARSU tarafından Prof. Dr. Evren GÜÇER’e teşekkür plaketi takdim edildi.