PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhakkiklik Soruşturmacı Rehberlik Eğitimi...

            Genel Müdürlüğümüzce Bakanlığımız merkez birimleri ile taşra teşkilatlarımızda görev yapan Şube Müdürü ve üstü personele uzaktan eğitim yöntemiyle “Muhakkik / Soruşturmacı Rehberlik” eğitimi gerçekleştirildi.
             Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı personeli Başmüfettiş Bayram COŞKUN ve Müfettiş Emre İLHAN katılımcılara Kamu Görevlilerinin Cezai Sorumluluğu ve Soruşturma Usulleri, 4483 Sayılı  Kanunun Amacı, Kapsamı, 3628 Sayılı Kanunun Amacı, Kapsamı ve Özel Hükümleri konularında deneyimlerini aktardılar.
             Eğitim; 9-10-11 Mayıs 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen “Webinar” canlı sınıf modüllü üzerinden gerçekleşmiştir. Merkez birimlerimiz ve 81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde görev yapan personelin eş zamanlı katılımıyla gerçekleşen eğitimde, katılımcılar eğiticilere uygulamada yaşadıkları sorunlar ve olası soruşturma örneklerine dair sorular yöneltme fırsatı buldu.