PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ EĞİTİMİ

Genel Müdürlüğümüz; Bakanlığımız çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması amacıyla birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda oluşturulan eğitim planlarını yüz yüze ve çevrim içi eğitimler düzenleyerek yürütmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 31 Ekim 2023 tarihinde Millî Kütüphane Konferans Salonu’nda “Kamu Görevlileri Etik İlkeleri Eğitimi” gerçekleştirildi.

Personel Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürü Mehmet Mustafa ÖZÇETİN’in verdiği ve etik kavramının etraflıca ele alındığı eğitimde; mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi verildi, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna yapılabilecek başvuru yöntemi ve örnek kararlar konuşuldu.

Birimimizin hizmet içi eğitim faaliyetleri 7 Kasım 2023 Salı günü “Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı” katkılarıyla gerçekleştirilecek eğitim ile hız kesmeden devam ediyor. "Kültür Diplomasisi" ve "Protokol Kuralları" başlıklı eğitimler; Büyükelçi Genel Müdür Yardımcısı Osman İlhan ŞENER, İkinci Kâtip Pınar KOÇ ve Muhammed Birgi ERTÜFEKÇİ tarafından verilecek ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Faruk ERDEM Konferans Salonu’nda 13.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

ETİK 1.jpg
ETİK 2.jpg