PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Personel Genel Müdürlüğümüz tarafından İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile bağlı birimlerine yönelik, 20-24 Kasım 2023 tarihleri arasında Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesinde yüz yüze hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir.

Program boyunca; Personelimizin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, İç Kontrol, Doğrudan Temin Alımları ve E-KAP ile HİTİT İnsan Kaynakları Sistemi konularında ihtiyaç duyabilecekleri başlıklarda Bakanlık mensuplarımızca sunumlar yapılmıştır.

Ayrıca Taşınır ve Taşınmaz Kayıt İşlemleri, MYS (Merkezi Yönetim Harcama Sistemi) ve KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) konu başlıkları dâhil olmak üzere personelimizin sorularının da ayrıntılı bir biçimde ele alındığı Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının sunumları gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün bölgesel hizmet içi eğitimleri, planlar doğrultusunda devam edecektir.