PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI VE KÜLTÜREL MİRASA ETKİLERİ (HİZMET İÇİ EĞİTİM)

Genel Müdürlüğümüz, Birimlerimizden gelen eğitim talepleri ve 2023 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı doğrultusunda 05 Aralık 2023 Salı günü Millî Kütüphane Yunus Emre Salonu’nda “İklim Değişikliği Farkındalığı ve Kültürel Mirasa Etkileri” başlıklı hizmet içi eğitim gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli Yüksek Şehir Plancısı Merve GÜREŞ sunumunda;

  • İklim Değişikliği Nedir?
  • Taraf olduğumuz Uluslararası Sözleşmeler
  • Türkiye’nin İklim Değişikliği Yol Haritası
  • İklim Değişikliği Başkanlığı Hakkında Bilgilendirme
  • İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar
  • Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

konu başlıklarına yer verdi. Sunum, katılımcıların soru cevapları sonrasında “İklim Değişikliği ile Turizm ve Kültürel Miras İlişkisi” hususunda Birimlerimizin bilgi paylaşımıyla son buldu.