PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Personel Genel Müdürlüğümüz tarafından, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimlerine yönelik, 4-6 Aralık 2023 tarihleri arasında “D.E.Ü. Sabancı Kültür Merkezi – Yüzbaşı Şerafettin Salonu”nda yüz yüze hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitim programı; Genel Müdürlüğümüz ilgili birimlerinde görev yapan personel ile Strateji Geliştirme Başkanlığımız uzman personelinin de katkılarıyla “Terfi – İntibak Hizmet Değerlendirmesi”, “Özlük İşleri”, “Emeklilik İşleri”, “HİTİT İnsan Kaynakları Sistemi”, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu”, “İç Kontrol”, “4734 Kamu İhale Kanunu”, “Taşınır ve Taşınmaz Kayıt İşlemleri” konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmet içi eğitim programları 2024 yılı planlamaları çerçevesinde devam edecektir.