PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 22.05.2024 TARİHİNDE ÇEKİLEN KURA SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA (29.05.2024)

1. Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç 12.06.2024 tarihi mesai bitimine Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 50 Çankaya/ANKARA adresine getirerek şahsen veya kanuni temsilcileri aracılığıyla ya da kayıtlı posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin, son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir.
2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerektedir. Adli sicil Belgesinin 29.05.2024 tarihi veya sonrasına ait olması.
3. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen/göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
4. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların durumlarını belirtmeleri zorunludur.)
Ayrıca, aynı Kanunun 125(E) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.
5. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

GETİRİLECEK BELGELER
1. Dilekçe (İndirmek için tıklayınız...).
2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli örneği, (*)(E-Devlet üzerinden de alınabilir),
4. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı), (E-Devlet üzerinden de alınabilir),
5. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği, (*)(E-Devlet üzerinden de alınabilir)
6. Sağlık Raporu (Asıl), (Devlet Hastanelerinden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden,)
7. 29.05.2024 tarihli veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)
8. Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.
9. 6 adet vesikalık fotoğraf,
10. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız...), (İki sayfa olan Mal Bildirimi önlü arkalı olarak tek yaprakta doldurulacak ve aday tarafından ilgili bölüm imzalanacaktır.)

(*) Yukarıda (3) ve (5) numaralı sırada yer alan belgenin fotokopisi, aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Genel Müdürlüğünce onaylanabilecektir.
Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.