PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Atama Şubesi Müdürlüğü

a) Merkez teşkilatı ve Üst kademe yöneticilerinin Memur atama, nakil, vekalet, unvan değişikliği, kurum içi görevlendirme ve yer değiştirme iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Bakanlık Merkez teşkilatına yapılacak 657 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 25 inci maddesi kapsamında kurumlar arası geçici görevlendirme işlemlerini yürütmek,
c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilecek personel ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ç) 3713 ve 2828 sayılı kanunlara göre Bakanlığımız yerleştirilen personelin belgelerinin toplanması ve atama iş ve işlemlerini yürütmek,
d) Genel Müdür, Genel Müdür Yardım.cısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.