PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Arşiv Şubesi Müdürlüğü

a) Genel Müdürlüğün arşiv hizmetlerini yürütmek
b) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.