PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Emeklilik Şubesi Müdürlüğü

a) Özlük dosyaları Genel Müdürlükte tutulan memur, sanatçı, sözleşmeli ve işçi personelin hizmet birleştirme, borçlanma, emeklilik ile aylıksız izin iş ve işlemlerini yapmak,
b) Özlük dosyaları Genel Müdürlükte tutulan emekli memur ve sanatçılara talep halinde pasaport işlemleri için belge vermek,
c) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.