PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Terfi Şubesi Müdürlüğü

a) Özlük dosyaları Genel Müdürlükte tutulan 657 sayılı Kanunun 4/A ve Ek Geçici 16 ncı maddesi kapsamında istihdam edilenlerden, aday memurluk / stajyer sanatçılık sürecinde başarılı olanların adaylığını / stajyerliğini kaldırmak,
b) Özlük dosyaları Genel Müdürlükte tutulan personelin derece ve kademe ilerlemesi ile intibak iş ve işlemlerini yürütmek,
c) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre özlük dosyası İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde tutulan personelin; derece, kademe ve emekli keseneğine esas aylığı yönünden terfileri ve öğrenim durumu değişikliği nedeniyle intibakı yapılanları kontrol ederek çevrim içi insan kaynakları sistemi kayıtlarına işlemek ve tereddüde düşülen konularda görüş bildirmek,
ç) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.