PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Mali İşler Şubesi Müdürlüğü

a) Genel Müdürlükte görevli personelin mali konulardaki iş ve işlemleri ile geçici ve sürekli (yurt içi/ yurt dışı) görev yollukları ödemeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yarı ödeme ve vize cetvellerini hazırlayarak dağıtımını yapmak,
c) Genel Müdürlüğün mal ve hizmet alımı ile demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek,
ç) Genel Müdürlüğe ait resmi mühür alımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
d) Bakanlık merkez teşkilatında görevli personelin maaş ödeme protokolü ile ilgili işlemlerini yapmak,
e) İl müdürlüklerine görev alanına giren mali konularla ilgili görüş vermek,
f) Genel Müdürlük mali yılı bütçesini hazırlamak ve ödenekler ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
g) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.