PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Seçme, İşe Alım ve Yerleştirme Şubesi Müdürlüğü

a) Bakanlıkta ilk defa istihdam edilecek memur, sözleşmeli personel ve işçilere yönelik; seçme, işe alım ve yerleştirme süreçlerine ilişkin liyakate dayalı standartları belirlemek, yazılı ve sözlü sınav süreçlerini yürütmek,
b) Unvan ve pozisyonlar için oluşturulan bilgi, beceri ve yetkinlik setleri ile görev tanımlarını dikkate alarak iş ilanlarını açık, detaylı ve anlaşılır şekilde oluşturmak ve yayımlanmasını sağlamak,
c) Bakanlık tarafından uygulanan yazılı ve sözlü sınava katılan adaylara süreç sonu memnuniyetlerini ölçecek bir anket iletmek, anket sonuçlarını ve iyileştirme önerilerini raporlamak,
ç) 4857 sayılı Kanuna göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında (genel bütçe kapsamında) istihdam edilmesi düşünülen ve açıktan atama izni alınan işçi kadrolarına atanacak adaylar için Türkiye İş Kurumundan işgücü talep etmek, gönderilen aday listeleri dikkate alınarak sınav işlemlerini sonuçlandırmak ve sonuçları ilgili şubelere göndermek,
d) 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamındaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
e) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.