PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● İdari ve Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğü

a) Gelen-giden evrak ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
b) Kadroları Bakanlığımız diğer birimlerinde olup Genel Müdürlükte görev yapan işçi statüsündeki personelin iş ve işlemlerini yürütmek,
c) Bakanlığa Seçim Kurullarından gelen sandık kurulları ile ilgili yazışmaları yapmak,
ç) Genel Müdürlüğün sivil savunma ile ilgili işlemlerini yürütmek,
d) İş kazalarının önlenebilmesi için risk değerlendirme raporlarında belirtilen düzeltici ve önleyici kontrol tedbirlerini uygulamaya koymak, kontrolünü sağlamak, gerekli görülen yerlerde iş sağlığı ve güvenliği talimatlarıyla ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
e) İmza yetkileri modülünün (İEM) yönetilmesi,
f) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) birim proje sorumlusunu tespit etmek,
g) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.