PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Hukuk İşleri Koordinatörlüğü

a) Genel Müdürlük görevlerine ilişkin dava süreçlerini Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile eşgüdümlü olarak takip etmek,
b) Genel Müdürlüğü ilgilendiren konulara ilişkin mevzuat taslaklarını hazırlamak,
c) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan mevzuat hakkında açılan iptal davalarına dair süreçleri Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile eşgüdümlü olarak takip etmek,
ç) Genel Müdürlüğe gelen mevzuat taslaklarını incelemek, ilgili Daire Başkanlıklarından görüş almak ve Genel Müdürlük adına görüş bildirmek,
d) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.