PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Bakanlığımızda 657 sayılı Kanuna tabi memur olarak görev yapmaktayım. Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanmak istiyorum. Atanabilir miyim?

22/08/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince memur unvanında görev yapan personelin bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmeleri için, lise ve dengi okul mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına veya kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgisayar işletmeni konusunda açılan en az on gün süreli kurslara katılıp başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak, toplam hizmetinin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak, şartları aranmaktadır.
Ayrıca, söz konusu atamanın, atamaya yetkili makamca da uygun görülmesi gerekmektedir.