PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3713 SAYILI KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE, 22.03.2024 TARİHLİ ATAMA TEKLİF KURASI SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN, ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ADAYLARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA (28.03.2024)

Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç yazının tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (yazının tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesi ile yerleşim yeri belgesinin yazının tebliğ tarihi veya sonrasına ait olması.)

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Atandıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edilecektir.

 

İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Örneği için tıklayınız.)

2-Öğrenim Belgesi aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

3-Nüfus Cüzdanı aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

4-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),

5-Heyet Raporu (Asıl), (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

Mimar, Mühendis, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı, Tekniker ve Teknisyen olarak atanan adayların,

Heyet Raporunda “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” İfadesi bulunması gerekmektedir.

6-Avukat pozisyonuna yerleştirilen adaylar için Avukatlık ruhsatnamesi (Noter onaylı)

7-Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

8-28.03.2024 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

9-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

10-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

11- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan uzun vade hizmet dökümü Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge  (e-Devlet üzerinden de alınabilir.) 

12-6 adet vesikalık fotoğraf  

İlgililere duyurulur.

e-posta: isealim.pgm@ktb.gov.tr