PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Genel Yönetmelik” yürürlüğe girmeden önce ortaokul mezunu olup, Bakanlığımız emrinde Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Daktilograf kadrosunda görev yapan personel aynı grupta

Görevde Yükselme Sınavına tabi olmadan atanmaları söz konusu unvanlı kadrolarla ilgili olarak mevzuatta aranan öğrenim durumu dahil diğer şarları taşımaları kaydıyla atanmaları mümkündür. 22.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesini (g) fıkrasında Memur kadrosuna atanabilmek için lise ve dengi okul mezunu olma şartı arandığından atanması mümkün bulunmamaktadır.