PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Personel Sözlü Sınavı ile İlgili Duyuru

I- KÜTÜPHANECİ pozisyon unvanından başvuranlardan duyuruda belirtilen durum ve şartlara sahip olup, KPSS P3 puanına göre pozisyon unvan sayısının üç katı aday arasına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların günlere göre ayrılmış listesi aşağıda yer almıştır. Liste her gün 100 kişinin mülakata alınması şeklinde düzenlenmiş olup, sözlü sınavın belirtilen günde bitmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

    

Sözlü sınav 20-25/02/2017 tarihleri arasında saat 09:00’da başlamak üzere Milli Kütüphane Başkanlığı Yunus Emre Salonu 7. Cadde sonu Bahçelievler/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

II- ARKEOLOGpozisyon unvanından başvuranlardan duyuruda belirtilen durum ve şartlara sahip olup, KPSS P3 puanına göre pozisyon unvan sayısının üç katı aday arasına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların günlere göre ayrılmış listesi aşağıda yer almıştır. Liste her gün 100 kişinin mülakata alınması şeklinde düzenlenmiş olup, sözlü sınavın belirtilen günde bitmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

    

Sözlü sınav 20-22/02/2017 tarihleri arasında saat 09:00’da başlamak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü II.TBMM Binası yanı Ulus/ANKARA adresinde bulunan Yüksek Kurul Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

III- MÜZE ARAŞTIRMACISIpozisyon unvanından başvuran çeşitli bölüm mezunlarından (Sanat Tarihi, Antropoloji, Etnoloji, Tarih, Sümeroloji, Hititoloji, Filoloji) duyuruda belirtilen durum ve şartlara sahip olup, KPSS P3 puanına göre pozisyon unvan sayısının üç katı aday arasına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların günlere göre ayrılmış listesi aşağıda yer almıştır. Liste her gün 100 kişinin mülakata alınması şeklinde düzenlenmiş olup, sözlü sınavın belirtilen günde bitmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

    

Sözlü sınav 20-22/02/2017 tarihleri arasında saat 09:00’da başlamak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü II.TBMM Binası yanı Ulus/ANKARA adresinde bulunan Ek Bina Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Kütüphaneci Sözlü Listesi


Arkeolog Sözlü Listesi

Müze Araştırmacısı Sözlü Listesi