PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVUKATLIK MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI

GENEL AÇIKLAMA:

  1. Avukat kadrosu için 12-13/04/2017 tarihlerinde yapılan sözlü sınavda başarılı olup, kadro sayısı dikkate alınarak, asıl ve yedek olarak sıralamaya girenler aşağıda yer almıştır.
  2. Sözlü sınavda başarılı olan (asıl) adayların aşağıda belirtilen belgeleri en geç 15/05/2017 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:50 Balgat/ANKARA adresine getirerek şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgeleri ve dilekçenin son başvuru tarihi  (15/05/2017) mesai saati bitimine kadar Bakanlık Genel Evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık Genel Evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır. Belirtilen tarihe kadar yapılmayan ya da eksik evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacak ve bu adayların atamaları yapılmayacaktır.
  3. Sınav sonuçlarına, 02/05/2017 tarihine kadar, Personel Dairesi Başkanlığı hitaplı bir dilekçeyle, gerekçesine de yer verilmek suretiyle, itiraz edilebilecektir.(Söz konusu dilekçelerin adı geçen Başkanlığın 0312 311 14 56-0312 311 81 45 nolu faks numaralarına belirtilen tarihten önce (02/05/2017) fakslanması gerekmektedir.)
  4. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
  5. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmadığı anlaşılan adayların atamaları yapılmayacaktır.

    AYRINTILI BİLGİ İÇİN İRTİBAT:  Şuayip BAHADIR   0312 309 08 50/2200          Mustafa GENÇ       0312 309 08 50/2300                                                                                                                                                                                      GETİRİLECEK/GÖNDERİLECEK BELGELER

1-Form dilekçe (indirmek için tıklayınız)

2-Form dilekçe (Askerde olanlar) (indirmek için tıklayınız)

3-Form dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde çalışanlar) (indirmek için tıklayınız)

4-Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (*),

5-Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya noter tasdikli örneği (*),

6-Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı), (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)

7-Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği (*),

8-24/04/2017 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı), (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)

9-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)

10-Sağlık Raporu, (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri veya hastanelerden ya da aile sağlığı merkezlerinden),

11-4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),

12-Mal Bildirimi (indirmek için tıklayınız) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.) 

İlanen tebliğ olunur.

(*) Yukarıda (4), (5) ve (7) numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimleri yetkilisince (Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmek üzere ibaresini de düşerek) veya Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında onaylanabilecektir. Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mührünün bulunması gerekmektedir.


Başarılı olan adaylar için tıklayınız.