PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Yetenek Kazanımı Şubesi Müdürlüğü

a) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve becerilere sahip özel yeteneklerin keşfedilmesi ve kuruma kazandırılması amacıyla yetenek yönetimi sistemini kurmak ve uygulamak,
b) Üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik düzenlenen etkinliklerde (kariyer fuarı, bilgilendirme oturumları, öğrenci/mezun buluşmaları vb.) Bakanlığın projeleri, Bakanlık içerisinde sunulan kariyer ve gelişim imkanları gibi konularda öğrenci ve mezunların bilgilendirilmesini sağlamak,
c) Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kapısı Platformunu kullanmak suretiyle Bakanlığa ilişkin kariyer fırsatlarını gençlerin bilgisine sunmak,
ç) Bakanlığın sağladığı iş, staj vb. imkanları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu aracılığı ile üniversite öğrencilerinin bilgisine sunmak,
d) Staj Yönergesi kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,
e) Şubenin faaliyetlerine yönelik istatistiki bilgileri raporlamak,
f) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.