PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

● Çevrimiçi İnsan Kaynakları Modülü Bürosu

a) Çevrimiçi sistemin etkin şekilde kullanılabilmesini teminen Eğitim Planlama, Uygulama, Ölçme ve Değerleme Şubesi Müdürlüğü ile eşgüdümlü olarak; rehber ve kullanıcı el kitaplarını hazırlamak, kullanıcı eğitimlerini vermek, sistemin sürekli çalışır halde olmasını ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak, sistemin geliştirilmesi amacıyla sistemi kullanan personelin görüş ve taleplerini düzenli ve sistematik olarak toplamak, sistemi geliştirmek,
b) Tüm insan kaynakları süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli geçmiş ve güncel bilgiyi sağlamak, raporlamak
c) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.