PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Etik İlkeler

 • - Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • - Halka hizmet bilinci
 • - Hizmet standartlarına uyma
 • - Amaç ve misyona bağlılık
 • - Dürüstlük ve tarafsızlık
 • - Saygınlık ve güven
 • - Nezaket ve saygı
 • - Yetkili makamlara bildirim
 • - Çıkar çatışmasından kaçınma
 • - Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • - Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • - Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • - Savurganlıktan kaçınma
 • - Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • - Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • - Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • - Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • - Mal bildiriminde bulunma