PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU (17/05/2024)

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan muhtelif kadrolar için “Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının sonuçlarına göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan personelin sözlü sınav takvimi belirlenmiştir.

Sınava başvuran personelimiz sözlü sınav yeri ve tarihini, Bakanlığımız https://hitit.ktb.gov.tr adresi İnsan Kaynakları Sistemi modülünde yer alan Benim Sayfam/Sınav Başvuru Sonuç sekmesinden Bakanlık kullanıcı adı ve şifresi kullanarak görebileceklerdir.

Sınav Konuları:

Adaylar, sözlü sınavda sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Yazılı Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sorularınız ve bilgi için:

  • Yetenek Gelişimi ve Takibi ile Kariyer Planlama Şubesi Müdürlüğü

Telefonlar: 0 312 470 88 80 – 51 – 52 - 55

E-posta: yetenekgelisimi.pgm@ktb.gov.tr