PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖSYM TARAFINDAN EKPSS 2024-1 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU (21.02.2024)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) EKPSS 2024-1 yerleştirme sonuçlarına göre; Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilen adayların aşağıda belirtilen belgeleri en geç 06.03.2024 günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1- Form Dilekçe (Örneği için tıklayınız.)

2- Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar) (Örneği için tıklayınız.)

3- EKPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

4- 2024 EKPSS ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi İnternet Çıktısı

5- Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre engel oranının yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir durumda engelli olduğunu gösterir sağlık raporu,

6- Öğrenim Belgesi aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

7- Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

8- Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

9- 21.02.2024 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

10- Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

11- Avukatlık Ruhsatı (Avukat ünvanına ataması yapılanlar için)

12- Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız. ) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

13- Enformasyon Memuru olarak yerleştirilen adaylar için son 5 yıl içinde alınmış C düzeyinde YDS İngilizce sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

14- 6 adet vesikalık fotoğraf  

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.