PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Kış Döneminde Staj Yapmak İsteyen Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerine Staj Duyurusu

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde staj yapmak isteyen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin staj başvuruları; “Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Yönergesi”  kapsamında değerlendirilmektedir.
Bakanlıkta staj yapacak kişilerde yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında, Bakanlığın görev alanına giren bölümlerin öğrencisi olmak veya bu bölümlerden mezun olmak şartı aranır.

Bakanlığımız birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda,Bakanlığımızda ücret almadan staj yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin staj başvurularında;

1- “Başvuru Formu” (Ek-1)

2- “Öğrenim Belgesi”,

3- Mezun ise, mezun olduğuna dair “Çıkış Belgesi” ya da “Diploma Örneği”,

4- Zorunlu staj durumunda bunu belirten Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınmış yazı.

5- “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi”

İle birlikte başvuru formunu eksiksiz doldurarak Bakanlığımız merkez birimlerinde staj yapmak isteyenlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde staj yapmak isteyenlerin ise ”İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine” posta yolu ile veya şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı kış döneminde (yarıyıl tatili) staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları 02 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Bakanlığımız merkez birimleri için yapılan staj başvurularının sonucu, stajyerin talebi ve ilgili Bakanlık biriminin görüşü alındıktan sonra Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır. Öğrencilere ayrıca yazı ile bildirilmeyecektir. İl Müdürlüklerine yapılacak staj başvuruları ile ilgili duyuru işlemleri ilgili İl Müdürlüklerince belirlenir.

NOT: Stajın zorunluluk durumu, staja kabul açısından öncelik nedenidir. Okulları tarafından hazırlanmış kabul belgesi onaylatma talebi olan öğrencilerin, söz konusu belgeyi de başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.

Ek-1 Başvuru Formu