PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

137 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (AVUKAT, ÇOCUK GELİŞİMCİSİ, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ) YEDEK ADAYLARI HAKKINDA DUYURU (22.06.2022)

Başvuruları 11/04/2022-25/04/2022 tarihleri arasında alınan 4/B Sözleşmeli Personel

(6 Avukat, 4 Çocuk Gelişimcisi, 127 Koruma ve Güvenlik Görevlisi) alımı kapsamında,

13.06.2022 tarihine kadar atamaya esas belgelerini teslim etmeyen, feragat eden ve kriterleri tutmayan adayların yerine yerleştirilen YEDEK ADAYLARIN listeleri aşağıda yer almaktadır.

 

Yerleştirilen YEDEK ADAYLARIN aşağıda belirtilen belgeleri en geç 04.07.2022 günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

Aşağıdaki listelerde ismi bulunup atamaya esas belgelerini teslim etmeyecek adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olarak feragat dilekçesi yazarak isealim.pgm@ktb.gov.tr  adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

 

Atamaya esas belge talep edilen YEDEK ADAYLAR:

Avukat için tıklayınız.

Çocuk Gelişimcisi için tıklayınız.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-1) için tıklayınız.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-2) için tıklayınız.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-3) için tıklayınız.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-4) için tıklayınız.

 

YERLEŞTİRİLEN YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Örneği için tıklayınız.)

2-Öğrenim Belgesi aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

3-Nüfus Cüzdanı aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

4-Avukat pozisyonuna yerleştirilen adaylar için Avukatlık ruhsatnamesi (Noter onaylı)

5- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için Özel Güvenlik Kartı (arkalı önlü) ya da Özel Güvenlik Sertifikası aslı veya Noter onaylı örneği,

6- KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

7- Sağlık Raporu;

a) Avukat ve Çocuk Gelişimcisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için; Sağlık Raporu (Asıl), (Devlet veya Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için; Sağlık Raporu (Asıl), "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmadığını" gösteren heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. Adayların boy ve kilolarının ilgili kurum tarafından verilen sağlık raporunda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

8-Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

9-22/06/2022 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

10-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

11-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

12-Herhangi bir sağlık güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)   

13- 6 adet vesikalık fotoğraf  

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.