PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Görevde Yükselme Sınavı Giriş Bilgileri (02/02/2013)

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

(Şube Müdürü, Müze Müdürü, Kütüphane Müdürü, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı) 

SINAV TARİHİ :   02/02/2013 Cumartesi

SINAV SAATİ:      10.00

SINAV YERİ (ADRESİ) : Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (B) Blok Derslikleri Muammer Yaşar Bostancı Cad. No:4 Beşevler / ANKARA

Adaylar sınava girecekleri bina, salon ve sıra numaralarını, duyurumuz sonunda bulunan linke tıklayarak öğrenebilirler.

Görevde Yükselme Sınavı uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GAZİSEM) internet sitesinden veya alttaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 
Ayrıca, 22/08/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10’uncu maddesi uyarınca;

Adayların görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca verilmesi zorunlu olan (hastalık izni, doğum öncesi ve sonrası ücretli izin gibi) izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz.

Aylıksız izinli bulunanlar ise eğitim programı ile öngörülen toplam eğitim süresinin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebileceklerdir.

Bu nedenle, listede yer alan adaylardan, durumları yukarıda belirtilen hususlara uygun olmayanların 02/02/2013 Cumartesi günü yapılacak olan görevde yükselme sınavına katılmaları mümkün bulunmamaktadır.