PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

02/02/2013 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sınavı Soru ve Cevapları

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin Şube Müdürü, Müze Müdürü, Kütüphane Müdürü, Folklor Araştırmacısı ve Müze Araştırmacısı unvanlı kadrolara, görevde yükselme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen görevde yükselme eğitimi sonunda Ankara’da Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine (GAZİSEM) yaptırılan görevde yükselme sınavı soru kitapları aşağıda yer almıştır. Soruların doğru cevapları ise soru kitapçıklarında kırmızı renkte gösterilmiştir.

Söz konusu sınavda sorulan sorular ya da cevapları üzerinde tereddüdü olan adaylar, sınava katıldıkları unvan ile ilgili soru ve cevap anahtarlarına karşı itirazlarını soru ve cevapların yayınlandığı tarihten (04/02/2013) itibaren 4 (dört) gün içinde gerekçeleri ile birlikte (başvuranın adının, soyadının, imzasının, imza tarihinin ve adresinin yer aldığı bir dilekçe ile) yazılı olarak Personel Dairesi Başkanlığına başvurabileceklerdir.

Süresi içinde (04/02/2013 tarihinden 07/02/2013 tarihi mesai bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığı kayıtlarına girmeyen, imza ve adresi olmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Ancak, sürenin kısa olması nedeniyle söz konusu dilekçelerin aşağıda belirtilen numaralara, asıllarının da en kısa sürede gönderilmesi kaydıyla, faks ile de gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.

Faks Numaraları: 0 312 311 81 45   -    0 312 311 14 56

Bilgi İçin İrtibat:    M.Atila ÖZŞATIR   0 312 311 20 61

                                 Mustafa GENÇ   0 312 312 49 05

 

 

ŞUBE MÜDÜRÜ A
ŞUBE MÜDÜRÜ B
MÜZE MÜDÜRÜ A
MÜZE MÜDÜRÜ B
KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ A
KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ B
MÜZE ARAŞTIRMACISI A
MÜZE ARAŞTIRMACISI B
FOLKLOR ARAŞTIRMASI A
FOLKLOR ARAŞTIRMASI B