PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni Atanacak Sözleşmeli Personele Duyuru

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak KPSS puan sıralamasına göre; Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Sanat Tarihi, Antroplog, Hititolog ile Tekniker olarak atananlar atama onaylarını 28/06/2013 tarihinde saat 14:00'e kadar Başkanlığımız evrakından teslim alabilirler.